BELEDİYEMİZ İLE ÇÖMÜ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

5/04/2013, 18:29

         Biga Gümüşçay Belediye Başkanlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar Sulama Bölümü arasında proje işbirliği anlaşması sağlanarak imza altına alındı.
        
         Protokol imza törenine Belediyemiz adına Başkanımız Adnan PASTIRMACI, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi UĞUR, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent GENÇ ve Dr. Ünal KIZIL katıldı.
 
         Yapılan bu proje kapsamında; hayvansal üretim sistemlerinde açığa çıkan gübrenin çevreye zarar vermeden tarımda yeniden kullanılabilirliğinin ve enerji potansiyelinin belirlenmesi amacıyla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması hedeflenmektedir.
 
         Başkanımız Adnan PASTIRMACI’ nın girişim ve çalışmalarıyla Beldemiz çevre temizliği ön planda tutularak imzalanan bu proje Bölgemiz ve Türkiye için Belediye ve Üniversite arasında yapılan ilk protokol olma özelliğini de taşımaktadır.
 
         Gümüşçay Beldesi Uygulama örneği olarak, ‘’Gübre İşletim Planlanmasında uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve yüzey istatistiği yöntemlerinin kullanılması’’ adlı ortak yapılacak çalışmaya dair imzalanan protokol amaçlarından en önemlisi Beldemiz çevre temizliği olmak üzere diğer amaçları aşağıdadır;
 
1-    Gümüşçay Beldesinde hedeflenen bitkisel üretimde inorganik (sanayi) gübre masraflarını azaltmak,
2-    Hayvan gübresinin çevreye verdiği zararı en aza indirecek önlemleri belirlemek,
3-    Parsel bazında bitki besin gereksinimi miktarlarını hesaplamak,
4-    Bunu gerçekleştirebilmek için belde topraklarının analizini sağlamak,
5-    Beldede ki hayvancılık işletmelerinden gübre örnekleri toplayarak her bir hayvan türü için genel gübre karakteristiklerini belirlemek,
6-    Beldede üretilen gübrenin ekonomik değerini ortaya koymak,
7-    Gübre işletim planlaması kavramını üreticilere kavratarak çevre bilinci oluşturmak,
8-    Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi gibi ileri teknolojileri kullanarak çiftçilerin kolaylıkla anlayabileceği haritalar hazırlamak,
9-    Belde halkında gübre işletimi bilincini oluşturduktan sonra gübreden kompost üretimi ile ilgili yapılacak ortak projelerin alt yapısını oluşturmak,
10-Bölgemiz ve Türkiye için model olacak bir çalışma ortaya koymak,


       Prof.Dr.Feyzi UĞUR                                                                             Adnan PASTIRMACI
ÇÖMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı                                                               Gümüşçay Belediye Başkanı
                 ( İMZA )                                                                                               ( İMZA )

                                                     Prof Dr. Levent GENÇ
                                     Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı
                                                               ( İMZA )
 

 

Diğer Yazılar
Tüm Yazılar...