696 SAYILI KHK' YA GÖRE BAŞVURU SONUÇLARI

28/02/2018, 12:28

T.C.

GÜMÜŞÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

                24.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK.nın 127. maddesi  ( 375 sayılı KHK’  ya eklenen Geçici 24. Madde ) ve bu kapsamda çıkarılan 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde   İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğ gereğince, Belediyemiz Şirketi bünyesinde işçi statüsünde istihdam edilmek üzere  başvuruda bulunan alt işveren çalışanlarımızın başvuru sonuçları alttaki listede yer almaktadır.

             Arşiv Araştırması sonucunun olumsuz olması halinde, ilgili personelin Belediyemiz Şirketine İşçi Statüsünde ataması yapılamaz.

            Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, 27/02/2018 tarihinden 01/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak, Çanakkale Valiliğine iletilmek üzere Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurabilirler.

            Yapılan ilan tebliğ yerine geçer, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz. 27/02/2018

 

Diğer Yazılar
Tüm Yazılar...