TARLA SATIŞ İHALESİ

14/12/2017, 14:56

İ    L    A    N

GÜMÜŞÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait iş bu şartname’ nin 2. Maddesinde mevkii, parselleri, cinsi ve yüzölçümü belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle, 15,12.2017 Cuma günü saat 10:30 da başlayacak,  Madde 2 ve Madde 3 de belirtilen sıra ile yapılacak ihale neticesinde Gümüşçay Belediyesi Encümeni huzurunda birlikte satılacaklardır.
Madde 2- Satılacak taşınmaz malların özellikleri;
Mevkiisi                                                 Parsel Nosu                    Cinsi                                        Yüzölçümü
Gümüşçay/Üçkaraağaç                         1266                                  Arazi                                         1.000,00 m2                             
Gümüşçay/Ortayol-Karapınar                1299                                  Arazi                                         1.772,00 m2              
Gümüşçay/Kavaklar Bayırı                    1633                                   Arazi                                         5.000,00 m2
Gümüşçay/Kamışlık                               3211                                  Arazi                                          1.850,00 m2
Gümüşçay/Büyükçınarlık                       3986                                  Arsa                                              583,97 m2
Gümüşçay/Büyükçınarlık                         279                                  Arsa                                              945,00 m2
Gümüşçay/Büyükçınarlık                         247                                  Avlulu kargir ahır                          160,00 m2
Gümüşçay/Hamam                                  315                                  Avlulu kargir hamam                     835,00 m2
Gümüşçay/Büyükçınarlık                       3975                                  Akaryakıt İst. Lokanta                3.956,61 m2                            
                                                                                                                                 
               Gayrimenkullerin Durumu: Belediyemiz mülkiyetinde olan gayrimenkullerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, Belediyemiz Meclisinin 03,11.2017 tarih ve 2017/19 sayılı kararı ile satışlarına izin verilmiştir.
 
               Madde 3- 2. Maddede parsel numaraları ve yüzölçümleri belirtilen;
a-      Gümüşçay/Üçkaraağaç mevkii 1266 parsel 1.000,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 7,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 210,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
b-     Gümüşçay/Ortayol-Karapınar mevkii 1299 parsel 1.772,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 12.404,00 TL olup, İhale geçici teminatı 373,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
c-      Gümüşçay/Kavaklar Bayırı mevkii 1633 parsel 5.000,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 35,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 1.050,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
d-     Gümüşçay/Kamışlık mevkii 3211 parsel 1.850,00 m2 arazinin muhammen satış bedeli 12,950,00 TL olup, İhale geçici teminatı 389,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
e-      Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 3986 parsel 583,97 m2 arsanın muhammen satış bedeli 150,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 4.500,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
f-      Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 279 parsel 945,00 m2 arsanın muhammen satış bedeli 225,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 6.750,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
g-      Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 247 parsel 160,00 m2 Avlulu kargir Ahır” ın muhammen satış bedeli 50,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 1.500,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
h-   Gümüşçay/Hamam mevkii 315 parsel 835,00 m2 Avlulu kargir Hamam” ın muhammen satış bedeli           200,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 6,000,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir. Gümüşçay/Büyükçınarlık mevkii 3975 parsel 3.956,61 m2 Akaryakıt İstasyonu-Lokanta” nın muhammen satış bedeli 900,000,00 TL olup, İhale geçici teminatı 27.000,00 TL dir.   Bu teminat nakit olarak Belediye veznesine yatırılacak veya Banka Teminat Mektubu olarak Belediyeye verilecektir.
Madde 4- İhaleye katılabilme şartları Özel Şartnamede belirlenmiş olup, katılmak isteyenler 200,00 TL (KDV Dahil) karşılığı, ihale şartname ve dosyayı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alabileceklerdir. Bu dosya parası ihaleyi kazanamasa da iade edilmeyecektir.
 
               Madde 5- İhaleye katılabilmek için 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine kanunda açıklanan şekilde teklifte bulunan geçici teminatları ihalenin yapılacağı gün 15,12,2017 tarihinde saat 10,30 “ a kadar yatırmak veya Teminat mektuplarını ihale esnasında ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
İlan olunur. 

 

Diğer Yazılar
Tüm Yazılar...