İLAN

18/01/2017, 15:23


Gümüşçay Belediye Başkanlığından
 
          3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalanması için müracaat zamanı her yıl Ocak ayının 1. Günü başlayıp Şubat ayının sonuncu günü akşam sona erer.       
            Belediyemiz hudutları dahilinde ellerinde ölçü ve tartı aleti bulunan mükelleflerin, kanuni süre içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.
            Belediyemiz hudutları dahilinde ölçü ve tartı aleti bulunduran mükelleflerin, 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununun 15. Maddesinin ilgili fıkrasına göre cezai duruma düşmemeleri için belediyemiz zabıtasına gelerek beyanda bulunmaları gerekmektedir. Duyurulur.

 

Diğer Yazılar
Tüm Yazılar...