Hizmet Standartları Tablosu

GÜMÜŞÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf ( 6 adet )
5- Sağlık Raporu,
6- 16 / 17 yaş arası Mahkemeden alınmış Evlenme İzin Belgesi.
7- 17 / 18 yaş arası Veli İzinleri.
8- 18 yaş üzeri şahsi müracaat.
1 gün
2 Ekmek Yardımı
(5393 S.B.K. nun 14 ve 60. md.)
1- T.C.Kimlik No
2- Fakir İlmuhaberi
3- Daire İçi Yazışma ile ( Emlak Kayıtları )
 
1 Hafta
Encümen Kararı
3 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu,  
2- Ölüm Belgesi.
 
 
1 Saat
4 Gelir tahsili işlemleri Şahsi Müracaat / Mükellef isminin bilinmesi / Mükellef Sicil No sunun bilinmesi
 
E-Belediye İnternet tahsilatı
 
                            
  10 dk.
 
Online
5 Giderlerin ödenmesi 1-     Fatura
2-     Teklif Mektubu
 
1 Hafta
 
6
 
Su Abone İşlemleri
1-     T.C.Kimlik No
2-     Yapı Kullanma İzin Belgesi
3-     Adres Beyanı
4-     Sayaç Bilgileri
 
10 dk.
 
 
7
 
 
İmar Durumu
1-     Aplikasyon Krokisi
2-     Harita Plan Örneği
3-     Tapu Fotokopisi
4-     Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-     Harç Makbuzu
 
1 Saat
8  
 
 
İnşaat Ruhsatı  ( 500 m² ve 2 Kattan az )
( Yapı Denetimine Tabi Olmayan )
1-     Zemin Etüd Raporu
2-     Yol Kod Tutanağı
3-     Proje ve Teknik Uygulama Sorumlularından Taahhütname
4-     Sorumluların Sicil Durum Belgeleri
5-     Proje
6-     Aplikasyon Krokisi
7-     Plan Örneği
8-     Tapu Fotokopisi
9-     Tarımsal Yapılarda İnşaat İmar Planı Dışında yapılacaksa Tarım İl Müdürlüğünden Uygun Görüş yazısı
10-  Devlet Su İşlerinden Uygun Görüş yazısı
11-  Tarımsal Yapılarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED Uygunluk Raporu
12-  Müteahhit Sözleşmesi ve Taahhütnamesi
13-  Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi
14-  Müteahhit Ticaret Sicil Kaydı
15-  Mal Sahibi ve Müteahhit arasındaki sözleşme
16-  Harç Makbuzu
 
 
 
 
 
Ruhsatın Düzenlenmesi
1 Saat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
İnşaat Ruhsatı ( 500m² veya 2 Kattan Fazla )
 ( Yapı Denetimine Tabi Olan )
1-     Zemin Etüd Raporu
2-     Yol Kod Tutanağı
3-     Proje ve Teknik Uygulama Sorumlularından Taahhütname
4-     Sorumluların Sicil Durum Belgeleri
5-     Proje
6-     Aplikasyon Krokisi
7-     Plan Örneği
8-     Tapu Fotokopisi
9-     Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
10-  Şantiye Şefliği Oda Belgesi
11-  Şantiye Şefliği İkametgahı
12-  Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi
13-  Müteahhit Ticaret Sicil Kaydı
14-  Mal Sahibi ve Müteahhit arasındaki sözleşme
15-  Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
16-  Yapı Denetime İlişkin Bilgi Formu
17-  Yapı Denetim Taahhütnamesi
18-  Yapı Denetim İzin Belgesi
19-  Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
20-  İnşaat İmar Planı Dışında yapılacaksa Tarım İl Müdürlüğünden Uygun Görüş yazısı
21-  Devlet Su İşlerinden Uygun Görüş yazısı
22-  İl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED için Uygun Görüşü
23-  Şantiye Şefi Sözleşme ve Taahhütnamesi
24-  Harç Makbuzu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruhsat Düzenlenmesi
1 Saat
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
Yapı Kullanma İzin Belgesi
1-     İskan Raporu
2-     SGK Pirim Borcu olmadığına dair yazı
3-     Vergi Dairesi İlişik Kesme yazısı
4-     Telekom Ankastre Raporu
5-     Enerji Kimlik Belgesi (50m² altı ve Tarımsal yapılar hariç)
6-     Beton Numune Basınç Dayanım Raporu
7-     Beton Çeliği Numune Çekme Deneyi Raporu
8-     Yapı Denetim İş Bitirme Tutanağı
9-     Harç Makbuzu
 
 
 
 
Ruhsat Düzenlenmesi
1 Saat
 
 
 
 
 
 
 
 
11
İşyeri Açma Ruhsat İşlemleri 1-     T.C.Kimlik no
2-     Fotoğraf ( 2 adet )
3-     Vergi Levhası
4-     Ustalık Belgesi / Çiftçilik Belgesi
5-     Tapu Fotokopisi
6-     Yapı Kullanma İzin Belgesi
7-     Kira Kontratı
8-     Esnaf Sicil Kaydı / Ticaret Odası kaydı
9-     Ticaret Sicil Gazetesi kuruluş kaydı
10-  İmza sirküleri
11-  Şirket Sözleşmesi
12-  Motor Beyannamesi ( İşyerinde motor çalıştırılacaksa)
13-   İtfaiye Raporu
14-  ÇED Raporu ( Gereklidir/ Gerekli Değildir)
15-  İşyeri Akım Şeması
16-  İşyeri Yerleşim Planı
17-  İlçe Tarım Müdürlüğü görüşü
18-  TEDAŞ İşletme Şefliği Görüşü
19-  Sağlık Grup Başkanlığının Görüşü
20-  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Jandarma Uygun görüşü
21-  Harç Makbuzu
 
 
Gerekli Belgelerin düzenlenmesi için, Müracaat Sahibine verilen evrak hazırlama süresi; 1 Ay
 
 
 
 
 
 
Ruhsat Düzenlenmesi
15dk.
 
 
 
                   Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
                                                            İlk Müracaat Yeri:                                                İkinci Müracaat Yeri:
                                      İsim             : Adnan PASTIRMACI                     İsim             : Gökhan GÖRGÜLÜARSLAN
                                      Unvan        : Belediye Başkanı                           Unvan          : Biga Kaymakamı
                                      Adres          : Gümüşçay / BİGA                         Adres          : BİGA
                                      Tel               : 352 3097                                        Tel               : 316 4964
                                      Faks           : 352 3004                                        Faks            : 316 9969
                                      E-Posta      : baskanlik@gumuscay.bel.tr           E-Posta       : bilgi@biga.gov.tr